Priimek Ime Kraj Ulica Pošta Telefon
Belič, dr.vet.med. Gregor Ljubljana Celovška 87 1000 041 655 470
Bubnič Evgen Ljubljana Ulica bratov Učakar 72 1000 041-653-800
Čik Matjaž Velenje Škale 47 3220 041-639-999
Drobnič Irena Ljubljana Fabijanijeva 19 1000 041-758-175
Finžgar Janez Ljubljana Mivka 40 1000 041-765-111
Humar Iztok Nova Gorica Gregorčičeva 31 5000 051 366 505
Keršič Alenka Ljubljana Ižanska 375a 1000 031-686-669
Kučer Aleš Celje Cankarjeva 7 3000 041-710-846
Rojec Anica Ljubljana Rožna dolina XV/30 1000 031-868-829
Sepe Ana Ljubljana Šišenska 5 1000 040/250 521
Slavič Franc Domžale Pot za Bistrico 13 1230 041-647-777